.
Giá gốc: 35,000,000
Giá đã giảm: 22,000,000
Card image cap